Site Arama

20120317

Kısmet Açan,Zengin Eden Dualar

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinde

Hak Taala'nın Allah adı ile ilgili açıklamalar.
İslam bilginlerinin çoğunluğu Allah adının Allah'ın en azametli adı olduğunda hemfikirdirler.Allah en büyük efendi seyyid anlamına gelmekte olup tekliği ve toplayıcılık özelliğini kapsar.Bütün adlar kendine sıfat olmaktadır.Böylece 99 adın tamamını kapsamaktadır. Allah adını çok anmak gerekir.Allah adını çok anan bir kimse son derece heybetli olur onu görenler ona saygı duyar,zalim kişiler ona dokunmaya çekinirler.Allah adını güneşin şerefli bir saatinde temiz ve şerefli bir cisim üzerine yazarsa ve üzerinde taşır sabah akşam çokca tekrarlar zikrederse zalim kişiyi yakabilir.Yine bu adı üzerinde taşıyıp çokca anan kimse kışın şiddetli soğuğundan etkilenmez kar dahi yağsa o üşümez.Ciğerlerini üşütüp hasta olan kimse bu adı mühre kazıtıp kendini mühürlese hastalığı atlatıp iyi olur. Bu adı üzerinde taşıyıp çokca anan bir kimse bu adı 317 kez anıp ardından elini bir suya daldırsa o su Allahın izniyle dolup taşmaya başlar.Yalnız o kişinin ibadetlerini aksatmayan haramdan uzak kalmış temiz niyet ve iyi amel sahibi bir kişi olması lazımdır. Bir kimse bu adı çokca anıp temiz kalpile Allah'tan bir şey dilese o dileği olur duası geri çevrilmez.Çünki bu adın içinde icabet edici anlamı da bulunmakta olup Hak Taala dualara icabet eder.Bu adı çokca ananlar zorluklarla karşılazmaz,şayet karşılaşırlarsa o zorlukları kolayca halletmiş çözmüş olurlar.Allah adını kendi adı Muhammed olanlar (Allah,Allah Rabbi la Eşrikü bihi şey-en) diyerek Allahı anmalıdırlar.Yine adı Abdullah olanlarda Allah'ı bu azametli adıyla anarlarsa üstün yararlar sağlarlar.Bu azametli adın 397 şer defa tekrar edilerek anılması çokca faidelidir.

Allah'ın Rahman adı ile ilgili açıklamalar.Bol nimet için zikir
Allahın bu güzel adını çokca anan kimseye Hak Teala bolca nimet gönderir,O kişiye allah rahmet gözüyle bakmış olur.Adı Abdurrahman olan bir kimse Allah'ı Rahman adıyla andığı takdirde ilahi lütuflarla karşılaşmış olur. Yine bir kimse Cuma günü İkindi Namazını kıldıktan sonra kıbleye dönerek Ya Allah Ya Rahman adlarıyla güneş batana kadar Allah'ı anarak ondan bir hacet isterse Hak Taala o kimseye istediğini verir.Allahın Rahman adını 172 şerlik tertipler halinde anmak faideli olur.

Allah'ın Rahim adı ile ilgili açıklamalar. Ateş düşürmek için yapılacak zikir.
Bir kimse gizli bir girişimde bulunmak ister ve başarılı olmak isterse bu adı temiz bir şeye yazar ve üzerinde taşırsa Allah'ın lütfu ve güzellikleriyle karşılaşır başarılı olur.Bu adı çokca anan kimsenin duasına Allah icabet eder.O kişi bela ve musibetlerden emniyet altına alınıp korunmuş olur.Bu adı temiz bir şeye bu dua ile birlikte yazıp ateşli bir hasta üzerinde taşırsa şifa olur.Dua Esra Suresi'nin 82. Ayetidir Anlamı: Kuran'dan indirdiklerimiz Müminlere şifa ve rahmettir.Kuran zalimlerin Allah'ın bu kitabını inkar etmelerinden, onların ziyanlarını arttırır.

Allah'ın Melik adı ile ilgili açıklamar.Sözü geçen yönetici olmak için dua.
Bu ad toplumu idare edenlere yönetici kişilere ve devlet adamlarına çok yararlıdır.Bu adı aşağıdaki Ayetle birlikte bir altın plaka veya levha üzerine yazarak veya kazıyarak üstünde taşıyan kimse heybetli vekarlı ve sözü geçen bir kişi olur.Bu Ayet Ali İmran suresinin 26.cı Ayetidir.Abdül Melik adındaki kişilerde bu addan yararlanırlar.Bu adı taşıyan kimseler Allah'ı sürekli anacak olurlarsa İlahi lütuf ve bağışlara mazhar olurlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder