Site Arama

20120110

Her Ne Niyet İçin Okunursa Allah'ın İzni ile Gerçekleşir...

Gümüşhanevi Hazretleri diyor ki:" Bu öyle bir hazinedir ki, Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet ile okunursa Allah'ın izni ile yerine gelir. O kimseye karşı herkez saygı duyar, güvenir ve herkesin sevgilisi haline gelir. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur. Ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır." (M.Ahzab)

Bismillahirrahmanirrahim*
Bismillahil müheyminül azizül kadir*
Ecmelü külli şey'in ve hüve nasıri*
Kaf* Cim* Nun* Sad*
Ünsurni fe inneke hayrun nasırin*
Veftah li fe inneke hayrul fatihıyn*
Vağfir li fe inneke hayrul fatihıyn*
Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*
Verhamni fe inneke hayrul fatihıyn*
vağfir li fe inneke hayrul ğafirin*
Verhamni fe inneke hayrur rahımin*
Vehdini veneccini minel kavmiz zalimin*
Elif lam mim*
Ta sin* Ha mim ayn sin kaf*
Meracel bahrayni yeltekıyan*
Beynehüma berzehun la yebğıyan*
Es'elüke biha ve bil ayati ve bil esmai külliha ve bil a'zami minha en tec'alel lame tav'a yedeyye vel elifel hakime ayeyye ven nüktate vuslaten minke ileyye*
Ehunün*
Kafün* Edümme* Humme* Heün emin*
Fel hukmü hukmük* Vel emru emruk*
Ves sirru sirruk* Ve la ilahe ğayruk*
Ve entel melikül hakkul mübin*
Taha* Yasin* Nun* kaf* Sad* Ta sin*
Ta sin mim* Elif lam mim* Elif lam ra* Elif lam mim ra*
 Elif lam mim sad* Kef ha ya ayn sad* Ha mim*
Vallahü min veraihim mühıyt*
Bel hüve kur'anün mecid* Fi levhin mahfuz*
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.

Kaynak: Şifalı Dualar ve Devalar Arif Pamuk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder