Site Arama

20120110

Surelerin Sırları Ve Faziletleri

Sure-i Fatiha- 

Muayyen zamanlarda veya normal zamanlarda bir kimse tarafından okunduğunda, Allahu Teala o kimseyi dünyevi ve uhrevi maksadına nail eder. Birçok bela ve musibetlerden uzak olmasına vesile olur. Hasta olanlarda suya okuyup içerlerse veya üzerlerine okurlar ise Allah,ın izni ile şifaya kavuşmuş olurlar.Bir kimse yatarken 7 defa okur ise ölüm hariç her şeydenkorunur...Sure-i Bakara- 

Bu süreyi okumaya devam eden kimseyi her türlü sihirden,nazardan Allahu Teala korur...


Sure-i Al-i imran- 

Bu sureyi 3 defa okuyan kimse kul borcundan kurtulmuş olur. Allahu Teala bu kimseye ummadığı bir yerden mal ve servet verir,mal sahibi yapar...


Sure-i Nisa- 

Okuduğu zaman okuyanın çocukları namuslu ve terbiyeli olarak yetiştirirler. Huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamlarına Allahu Teala onları muvaffak kılar...


Sure-i Maide- 

Bu sureyi 40 defa okuyan kimseye Allahu Teala çok mal ve servet ihsan eder...


Sure-i En,am- 

Bu sureyi 41 defa okuyan kimselern çıkmazdaki işleri yoluna girer ve Cenab-ı Allah onları düşman şerrinden muhafaza eder...


Sure-i Araf- 

Bu sureyi okumayadevam eden kimse ahiretteki azabtan kurtulmuş olur...


Sure-i Enfal- 

Bu sureyi hapisteki birt kimse 7 defa okuduğu zaman Cenab-ı Hak onu kurtarıp her türlü şerden muhafaza eder...


Sure-i Tevbe- 

Bu sureyi 17 defa okuyan kimsenin dilekleri Allahu Teala tarafından kabul edilir. Ayrıca fena kimselerin ve hırsızların şerrinden uzak kalır...


Sure-i yunus- 

21 Kere okunduğunda düşman ve kötü niyetli kişilerin şerrinden muhafaza edilirler...


Sure-i Hud- 

Her kimse bu sureyi 3 defa okur ise Allahu Teala dileklerini kabul edip kendisine tehlikeli sayılacak herşeyden korur...


Sure-i Yusuf- 

Bu sureyi okuyan kimseyi Allahu Teala hasretini giderir ve tüm insanların sevgisini kazanır...Sure-i Ra,d- 

Bu sure-i celileyi okuyan kimse,hem kendisini hemde çocukları cinlerin şerlerinden emin olur ve onlara herhangi bir korku halı isabet etmez...


Sure-i İbrahim- 

Her kim bu sureyi 7 kere okursa kötü insanların zararlarından kurtulmuş hemde anne ve babasını rızasını kazanmış olur...


Sure-i Hicir- 

3 kere okuyan kimsenin alış-verişine Allahu Teala bereket ihsan eder...


Sure-i Nahl- 

100 Kere okunsa Allahu Teala okuyan kimseyi maksadına eriştirir ve kötü niyetli insanlardan kendisini emin kılar...Sure-i İsra- 

Bu sure 7 defa okunduğu zaman Allahu Teala okuyan kişiyi fitneci ve hasetçilerin şerrinden uzak tutar. Ayrıca yazılıp suyu küçük çocuklara içirilirse çocukların dilleri açılır ve fasih konuşmalarına sebeb olur...


Sure-i Kefh- 

Her kim cuma günü bu sureyi 1 kere okursa, öbür cumaya kadar olan bütün kaza ve belalardan Allahu Teala o kimseyi korur. Ayrıca ahir zaman fitnesinden ve deccal şerrinden emin kılar. Daima sıhhat ve afiyet içinde yaşar...Sure-i Meryem- 

Bu sureyi 41 kere okuyan kimseye Allahu Teala bol rızıklar ihsan eder ve yoksulluktan kurtarır...


Sure-i Taha- 

41 Kere bir kız evladı okuduğu zaman o kızın hayırlı bir erkeğe kısmeti açılır...


Sure-i Enbiya- 

Her kim bu sureyi 70 kere okursa görünür görünmez kaza,bela ve korkularından emin kılınır. Ayrıca böyle bir kimseye Allahu Tealasalih çocuklar ihsan eder...


Sure-i Hac- 

Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala kıyamet korkusundan emin kılar ve öldüğü zaman da kolay bir şekilde ruhunu teslim eder...


Sure-i Mü,minun- 

Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala ıslah eder ve tevbesini kabul eder. Hak yolda yürümeye muvaffak kılar...Sure-i Nur- 

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimsenin imanı kalbinde sabitleşir ve Allahu Teala bu kimsenin kalbini şeytan vesvesesinden muhafaza eder...Sure-i Furkan- 

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimse çevresinde ki kötü niyetli kişilerin kötülüklerinden haberdar olur ve Allahu Teala onu kötü yollara girmekten alıkor...Sure-i Şu,ra 

Bu sureyi 7 kere okuyan kimse Allah,ın izni ile herkesin sevgisini kazanmış olur ve böylece herkesle iyi geçinir...Sure-i Nemi 

Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala bütün şerlerden fenalıklardan kötülük ve zulümlerden muhafaza eder...Sure-i Kasas 

7 Defa okuyan kimseyi Allahu Teala büyük bir kazadan kötü niyetli dost,arkadaş ve akrabanın şerrinden muhafaza eder...
Sure-i Ankebut 

Bu sure-i celileyi her kim bir su üzerine okuyup suyunu içerse Allahu Teala lutfuyla onun unutkanlığı gider ve hafızası artar...
Sure-i Rum 

Bu sure-i celile okunduğu zaman Allahu Teala islam ordularını muzaffer eyler ve düşmanları mağlup olur...Sure-i Lokman 

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin karnında yaşadığı problemleri ve ağrıları gider...Sure-i Secde 

Bu sureyi bir kimse yazıp bir şişenin içine koysa ve o şişenin ağzını iyi bir şekilde kapattıktan sonra bir eve koysa Allah,ın izni ile o evde ne yangın olur ne kötü niyetler için bir kimse nede o eve asla hırsız giremez...Sure-i Ahzab 

Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan kimsenin işi ve ticareti,kazancı yolunda gider ve Allahu Teala bütün işlerinde kolaylık ihsan edip bereketini bolca verrir...Sure-i Sebe 

Bu sureyi 70 kere okuyan kimseyi Allahu Teala büyük bir sıkıntısını giderir...Sure-i Fatır 

Bu sure-i celileyi okumayı adet haline getiren ve devam eden bir kimse Cin ve Şeytan,ların kötülüklerinden ,mussallatlarından,vesveselerinden ve her türlü şerlerinden Allahu Telala muhafaza ederek hıfz eyler ve Allahu Teala bu kişiyi ömrünü berek ihsan eder...Sure-i Yasin 

Bu surei celileyi 70 kere okuyan kimsenin yüzüne hayırlı kapılar açılır. Okuyup suyunu içerse Allahu Teala gönlünü nurlandırıp her türlü can ve sıkıntıdan emin kıldırılır...Sure-i Saffat 

Bu sure-i celileyi her kim 78 defa okursa Allahu Teala o kimsenin rızkını genişletip bollaştırır...Sure-i Sad 


Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala tüm cin ve şeytanların bütün kötülüklerinden hıfz ederek muhafaza eder...
Sure-i Zümer 

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden her kimse Allahu Teala,nın katında Aziz ve mükerrem olur...
Sure-i Mü,min 

Bu sure-i celileyi 7 sefer okuyan kimsenin Allahu Teala ihtiyaclarını giderir."işlerinde kolaylık sağlar"...Sure-i Fusillet 

Bu sureyi okuyan kimse hırsızların şerrinden emin olur...
Sure-i Şüra 

33 Defa okuyan bir kimseyi Allahu Teala kötü kişilerden gelecek tüm kötülüklerden emin kıllar...Sure-i Zuhruf 

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden bir kimseyi Allahu Teala kalbinde ki şeytan vesveselerinden arındırarak uzak tutar...
Sure-i Duhan 

Bu sureyi okumaya devam eden herkesin sevgisini kazanır...


Sure-i Casiye 

Bu sure-i celileyi gurbet seferine çıktığı zaman 40 defa okuyan bir kimseye Allahu Teala gurbet yolculuğunda kendisine kolaylık sağlayarak arzunen bulunduğu işlerinde kolaylık ihsan edip selametle dönmesini nasip eder...
Sure-i Ahkaf 

Bu sure-i celileyi yazıp haşere bulunan yere koysa Allahu Teala,nın izni ile o haşerelerden bir zarar gelmez ve ayrıca bir çok hastalıklardan da o kimse kurtulur...Sure-i Muhammed s.a.v 

Bu sureyi savaş esnasında hergün 41 defa okunsa AllahuTeala müslüman askerlerine muafferiyert ihsan eder...


Sure-i Fetih 

41 Defa okuyan kimsenin işleriniyi gitmesine ve çok hayırlı kapıların açılmasına vesile olur..Sure-i Hucurat 

Bu sureyi 7 kere okuyan kimseyi Allahu Teala hastalıklardan kurtarıp,sıhhat ve afiyete kavuşturur...


Sure-i Kaf 

Bu sure-i celileyi her kim Cuma gecesinde 3 defa okursa gözü aydın olur ve mutluluğa erişir...


Sure-i Zariyat 

Bu sureyi kıtlık esnasında 70 kere okunduğu zaman Allahu Teala bolluk ve ucuzluk ihsan eder...


Sure-i Tur 

Bu sure-i celileyi her kim bir hastaya 3 kere okursa, Allahu Teala o hastaya şifa ihsan eder. Karı koca arasında ülfet ve sevgiyi artırır...


Sure-i Necm 

Bu sure-i celileyi 21 kere okuyan kimse istek ve arzusuna kavuşmuş olur...


Sure-i Kamer 

Bu sureyi okuyan kimsekorkusundakinden kurtulmuş olur...


Sure-i Rahman 

Bu sure-i celileyi okuyan kimse Cinlerin şerrinden emin olur, Allah dostları tarafından korunur...


Sure-i Vakı,a 

Bu sureyiokuyan kimseye Allahu Teala bolluk verir ve itibarlı bir kimse olmasını ihsan eder...


Sure-i Hadid 

70 Kere okuyan kimselerin işi iyiye gider ve Allahu Teala işlerinde kolaylık ihsan eder...Sure-i Mücadele 

Bu surei celileyi her kim bir avuç toprak üzerine 3 defa okuyup düşman üstüne serpse düşman hezimete uğrar...


Sure-i Harş 

Bu sure-i celileyi bir kimse bir işinin yerine gelmesi için 3 defa okursa onun işi-dileği yerine getirilir...


Sure-i Müntahine 

Bu sure-i celile okunmaya devam edilse okuyan kişinin nifak-ı kini kaldırılır...


Sure-i Saff 

Her kim 3 sefer okurda düşmanının üstüne üflersedüşmanın zararından kurtulur...


Sure-i Cuma 

Bu sure-i celileyi her kim ara buluculuk maksadı ile okursa Allahu Teala barış ihsan eder...Sure-i Münafikun 

100 Kere okuyan bir kimseyi Allahu teala hasetçi ve fitneci kimselerin dillerinden muhafaza eder...


Sure-i Tegabun 

Bu sure-i celileyi 7 kere okuyan bir kimsenin, yer altına korumağa alsdığı "sakladığı" şeyi Allahu Teala korur...


Sure-i Talak 

7 kere okuyan kimse avret şerrinden emin olur ve dini emirleri yerine getirmeye ve zengin olmaya muvaffak kılınır...


Sure-i Tahrım 

Bu sure-i celileyi okuyan kimseye,ailesi ile düzenli bir hayat sürdürmeyi Allahu Telala nasip eder...


Sure-i Mülk 

7 Kere okuyan bir kimsebelalardan emin olur. Sabah- akşam okunursa kabir azabından kurtululur,kabir suali kolaylaşır.


Sure-i Kalem 

Bu sure-i celileyi 10 kere okuyan kimsenin arzu ettiği işi olur ve nazardan Allahu Teala onu korur...
Sure-i Hakka 

Bu sure-i celileyi okuyan kimse kendisine kütülüğü dokunacak kişilerin şerrinden muhafaza edilir...Sure-i Ma,aric 

Bu sure-i celileyi 10 kere okuyan kimse kıyamet korkusundan emin olur...


Sure-i Nuh 

1 Kere okuyan kimse düşmanını mağlup eder...


Sure-i Cin 

Bu sure-i celileye 7 sefer okuyan bir kimseyi her türlü cin şerrinden,nazardan,fena sözden Allahu Teala korur Ayrıca küçük çocuklar da bir çok kurkulardan muhafaza edilir...


Sure-i Müzzemmil 

Bu sure-i celile geceleyin çocuk üzerine okunursa asla korkmaz...


Sure-i Müddessir 

Bu sure devamlı okunduğu taktirde Şeytan şerrinden hıfz edinerek korunur...


Sure-i Kıyame 

Bu sureyi devamlı okuyan kimse kıyamet korkusundan emin olur...


Sure-i Dehr 


Bu sure-i celileyi 7 sefer okunduğu zaman Allahu Teala o kişiyi hertürlü şerlerden muhafaza eder...


Sure-i Mürselat 

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse butün iftiralardan emin olmuş olurSure-i Nebe 

Bu sure-i celileyi ikindiden sonra okuyan bir kimse iftiralardan emin olmuş olur...


Sure-i Nazi,at

Bu sureyi okumayı devam eden kimseye ölüm anında Allahu Teala kolaylık ihsan eder...


Sure-i Abese 

Bu sure-i celileyi okuyan bir kimse meşru bir dilekte bulunsa Allahu Teala onun bu dileğini yerine getirir...


Sure-i Küvvirat 

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin tevbesini Allahu Teala kabul eder...


Sure-i İnfitar 

Bu sureyi 7 defa okuyan kimsenin kazancı artar...


Sure-i Mutaffifin 

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin ticareti ve kazancı bereketli olur...


Sure-i İnşifak 

Bu sure-i celileyi bir kadın çocuk dünyaya getirirken okunup suyu anne içse zahmetten kurtulur...


Sure-i Büruc 

Bu sure-i celileyi 21 kere okuyan bir kimse kötü niyetli tüm insanların fenalıklarından korunur...


Sure-i Tarik 

Bu sureyi 3 defa okuyan bir kimse Cinlerin ve kötü niyetli tüm insanların fenalıklarından hıfz eylenir...


Sure-i A,la 

Bu sure-i celileyi yazıp bağ-bahçeye astığı taktirde meyveleri asla zarar görmez...


Sure-i Ğaşiye 

Bu sureyi celile ağrıyan diş ve midede ki gaz için okunduğunda Allahu Teala,nın izni ile şifa bulur...


Sure-i Fecr 

Bu sureyi celileyi okumaya devam eden kimse büyük "yetkili" kimselerin şerrinden emin olur...


Sure-i Beled 

Bu sure-i celile vücuttaki herhangi bir hastalık ve hasseden göz ağrısı için okunduğunda Allahu Tealanın izni ile şifa bulur...


Sure-i Şems 

21 Defa okuyan kimse bütün kötülüklerden korkulardan muhafaza edilir...


Sure-i Leyl 

Bu sureyi gece ve gündüz 7 şer defa okunduğunda tüm görünür görünmez kötülüklerden muhafaza edilir...


Sure-i Duha 


Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan okuyan kimse Çalınan şeylerintekrar eline geri gelmesine sebeb olur...Sure-i İnşirah 


Bu sure-i celileyi bir kimse yeni elbise giydiğinde ve saç veya sakalını taradığında okursa fakirlik yüzü görmez...Sure-i Tin 

Bu sureyi 70 kere okunduğunda kişi büyükler gözünde itibarlı olur...


Sure-i Alak 

Bu sure-i celile büyüklerin yanına çıkıldığında okunduğu zaman okuyan kişinin arzusu yerine gelir ve itibar görmüş olur...

Sure-i Kadir 

Bu sure-i celileyi ramazan gecesinde 1000 defa okuyan bir kimse HZ. peygamber,i [s.a.v.] rüyasında görür,sürünselemelerde ki işleri yoluna girmiş olur...


Sure-i Beyyine 

Bu sure-i celileyi kim okursa Allahu Teala onu kötü insanların ve kötü varlıkların şerrinden korur...


Sure-i Zülzilet 

41 defa okuyan kimsenin düşmanını mağlup ve perişn eder...


Sure-i Adiyat 

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse nazardanemin olur...


Sure-i Kari,a 

Bu sure-i celileyi ikitarafın arasını bulmak için okunduğu vakit Allahu Tealanın izni ile araları düzelir,barış hasıl olur...


Sure-i Tekasür 

Bu sureyi okumaya devam edildiğinde kişinin kabir azabından kurtulmasına vesile olur...


Sure-i Asr 

Bu sure-i celile 70 kere okunduğunda boğazında ki sıkıntı [maddi-manevi] gitmiş olur...Sure-i Hümeze 

Bu sure 21 defa okuyan kimse fitneci ve kıskanç kimselerin şerrinden emin olur...


Sure-i Fil 

Bu sureyi akşam namazı ortasında 250 kere okunduğunda düşmanını mağlup eder...


Sure-i Kureyş 

Bu sure-i celileyi 7 kere okuyan kimsenin korkusu geçer,yiyecek ve içeceklere okunduğunda berekete vesile olur...


Sure-i Maun 

Bu sure-i celileyi 41 gün bir çocuk üzerine okunursa iftira ve dedikodulardan emin olur...


Sure-i Kevser 

Bu sure-i celileyi her kim 1000 defa okursa Allahu Teala ona kevser şarabını nasip eder...


Sure-i Kafirun 

Bu sure-i celile günde 3 defa okunursa Allahu Teala onu her türlü belalardan korur hıfz eyler...


Sure-i Nasr 

Bu sure-i celileyi 3 defa okuyan kimsenin imanını Allahu Teala şeytan şerrinden koruolur...


Sure-i Lehep 

Bu sure-i celileyi 1000 defa okuyan kimse düşmanın zararından emin olur...


Sure-i İhlas 

Bu sure-i celileyi haksız yere hapisedilmiş bir kimse için 1000 defa okunduğunda o kimse kurtulmuş olur...
Sure-i Felak - Nas 


Her kim bu iki sure-i celileyi her namazın sonunda üçer defa okursa Allahu Teala onun bütün bela ve musibetlerden,fitneci ve fesatçılardan,sihirbaz ve şeytanların şerrinden korur...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder