Site Arama

20120114

Esmalar Ve Tesirli Bir Hacet Duası

Bismillahirrahmanirrahim
Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya Gufranü Ya Sültanü Ya Bürhanü Ya Müsteanü Ya Kerimü Ya Hayyu Ya Kayyumü Ya Mugiysü ve Ya ğıyasel müsteğiysine eğisni ya mücibel mudtarrine hallısni ya mücirü ecirni bi lütfike ve keramike bi cahi seyyidina muhammedin aleyhis salatü ves selam.


Her sıkıntı zamanında bu duayı bila adet (yani sayısız) okuyan kimse, pek kısa zamanda o dar boğazdan kurtulur. Selamet ve emniyete erişir. Borçlu olursa pek az bir zamanda borcundan kurtulur.
- Mahpus okursa hapisten halas olur. Hasta okursa şifaya kavuşur.

Bu paha biçilmez duayı vird edinen kimseler her zaman korktuklarından emin olur ve umduklarına nail olurlar. Her işleri kolaylaşır. Herkes ona yardımcı olmak ister.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder