Site Arama

20120114

İnanılmaz Güçlü ve Kuvvetli Bir Dua(Mucize)

7 kere
Bismillahirrahmanirrahim
Yasin vel kuranil hakim inneke leminel murselin den, feağşeynahüm fehüm la yübsirüne kadar, okuduktan sonra

1kerede
(Allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün )okunur.
Sonra bıraktığın yerden başlayarak'' ve cealeni minel mükremine'' kadar oku
11 defa: ''Allahümme ekrimni bi kazai havaici ''
6: defa ''Ve ekrimni bi taatike'' söyle
Süreyi bıraktığın yerden okumaya başla
''Zalike takdiyrülaziyzil aliym ''ayeti kerimesine kadar oku sonra
14 kere daha ''Zalike takdiyrül aziyzil aliym'' de sonra
14 kere :''Allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke'' söyle
Sonra süreyi şerifi bıraktığın yerden başlayarak ''Selamün kavlen min rabbirrahiym ''ayeti kerimesine kadar oku
19 kere daha ''Selamün kavlen min rabbirrahiym'' söyle sonra
19 kerede ''Allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha'' söyle
Sonra süreyi şerifeyi kaldığın yerden okumaya devam et .
(Eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela) da dur

13 kere'' Eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li''
Hacetini söyle...
Sonra ''Ve hüvel hallakul aliym'' den başlayarak Yasini şerifi bitir
Allahın izniyle duan inşaallah kabul olur..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder