Site Arama

20120114

Veysel Karani Hazretlerinin Duası..

Etkili Dua (Veysel karani Hazretlerinin duası)

Ey yüce Rabbim! Ben senin âciz, biçare kulunum. Sana layık, sana yakışır bereketli, feyizli kelimelerle dua edip yalvarmay bilemiyorum. Ancak senin yüce katında büyük kıymet ve değeri olduğuna inandığım, senin sevgili kulun Veysel Karani'nin şu dua ve munacatı ile sana dua ediyor ve yalvarıyorum. Allah'ım! Ona açtığın o yüce dergahının lütuf kapısını, rahmet ve lütfunla bize de aç. Ya Rabbi! İşte o sevgili kulunun duasıyla, onun söylediği gibi, ben âciz biçare kulun da dua ediyor ve diliyorum...

1. İlahi! Ente Rabbi ve ene'l-abdü
Ve Ente'l-Hâliku ve ene'l-mahluk.
2. Ve Ente'r-Rezzaku ve ene'l-merzuk.
Ve Ente'l-Maliku ve ene'l-memlük.
3. Ve Ente'l-Azizu ve ene'z-zelil.
Ve Ente'l-Ganiyyu ve ene'l-fakiyr.
4. Ve Ente'l-Hayyu ve ene'l-meyyit.
Ve Ente'l-Baki ve ene'l-fâni
5. Ve Ente'l-Kerimu ve ene'l-leim.
Ve Ente'l-Muhsinu ve ene'l-müsi.
6. Ve Ente'l-Gafuru ve ene'l-müznib.
Ve Ente'l-Azimu ve ene'l-hakir.
7. Ve Ente'l-Kaviyyu ve ene'd-daif.
Ve Ente'l-Mu'tî ve ene's-sâil.
8. Ve Ente'l-Eminü ve ene'l-hâif.
Ve Ente'l-Cevâdu ve ene'l-miskin.
9. Ve Ente'l-Mucîbü ve ene'd-dâî
Ve Ente'ş-Şâfi ve ene'l-meriz.
10. Fağfirli zünûbî ve tecavez annî ve'şfi emrâzî ya Allah'u ya Kâfî. Ya Rabbi ya Vâfi. Ya Rahîmu ya Şafi. Ya Kerimu ya Muafi. Fa'fu annî ve an ebî ve ümmî ve rufekâine's-sadikıne ve hizmeti'l-Kur'an ve'l-iman. Fa'fü anni min külle zenbin ve afinî min külli dâin. Va'r-da annî ve anhüm ebeden.Birahmetike ya Erhamerrahimin. Amin! Velhamdülillahi Rabbi'l-Alemin.

DUANIN ANLAMI:

1. Allah'ım! Sen benim Rabbimsin; Ben ise senin kulunum (Sen benim sahibimsin; ben ise senin kölenim)
Sen Halik'sin (yaratansin) ben ise mahlukum (yaratılanım)

2. Sen Rezzaksın (rızk verensin); ben ise merzukum (rızık verilenim)
Sen Maliksin (mülkün sahibisin); ben ise memlüküm (sahiblenilenim. Benim sahibim sensin)

3. Sen Aziz'sin (çok güçlüsün); ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)
Sen Ganisin (çok zenginsin); ben ise fakirim (yoksul ve muhtacım)

4. Sen Hayy'sın (hayat-ı ebedi ile hayy'sın, dirisin); ben ise meyyitim (ölümlüyüm, ölüyüm)
Sen Bakî'sin (ölümsüzsün) ben ise faniyim (ölümlüyüm, geçiciyim)

5. Sen Kerim'sin (kerem sahibisin); ben ise leimim (değersizim)
Sen Muhsin'sin (iyilik eden, ihsan edensin); ben ise kötüyüm (kötülük eden, isyan edenim)

6. Sen Gafûr'sun (günahları silen, bağışlayan, affedensin); ben ise günahkarım (günah işleyenim)
Sen Azim'sin (ululuk ve azamet sahibisin, büyüksün-yücesin); ben ise hakirim (küçük ve değersizim)

7. Sen Kavi'sin (güçlüsün-kuvvetlisin); ben ise zayıfım (çok güçsüz ve acizim)
Sen Mu'ti'sin (verensin); ben ise sailim (isteyen ve dilenenim)

8. Sen Emin'sin (emniyetlisin, emniyet verensin); ben ise haifim (korkudayım, korkuluyum, emniyetsizim)
Sen Cevvad'sın (çok cömertsin, bol bol verensin); ben ise miskinim (çok muhtacım yoksulum)

9. Sen Mucib'sin (duaları kabul eden, gereğini yapansın); ben ise dua edenim (dua ederek isteyenim)
Sen Şâfi'sin (şifa veren sensin); ben ise merizim (hastayım). (Ya Rabbi, Şifa veren sensin, hasta olan benim).

Allah'ım, gerçek budur! Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver;
Şifa veren ancak sensin. Ya Allah'u ya Kafi; ya Rabbi ya Vafi; ya Rahimü ya Şafi; ya Kerim ya Muafi!
Allah'ım, benim butun gunahlarimi bağışla. Annemi, babamı, kardeşlerimi; bana yol gösteren üstadımı ve hocamı bağışla; iman ve Kur'an hizmetinde bulunan arkadaşlarımı da bağışla. Beni affet, bütün dertlerime devalar ver,
afiyetler ihsan eyle! Beni ebedi olarak rızkına ve hosnutluğuna eren kullarından eyle!
Ey merhamet edenlerin en merhamedlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle! Amin...

Kaynak: El-Hakaiku'n-Nuriye, Bediüzzaman


Not:kim bu duayı akşam saat 1'den sonra Allah'a inanarak okursa dilekleri gerçek olur.Bir kez okumanız yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder